Rehberlik

İyi bir rehberlik sistemi, öğrencinin amaçlarına, yeteneklerine, isteklerine ve geçmiş bilgilerine uygun olarak hazırlanan bir eğitim programının temel unsurudur. Sorunlar ortaya çıkmadan gerekli düzenlemelerin böyle bir sistem aracılığıyla yapılması öğrencilerin eğitim ve öğretime işbirliği içinde katılımını, başarılı olmalarını sağlar.

Eğitim sürecinde yapılacak rehberlik etkinlikleri:

• Kurum-öğrenci-veli iletişimi

• Öğrencilerimizin gelişim ve başarı takibi

• Sınav sonuçları analizi ve konu takviye çalışmaları

• Kariyer hedefi oluşturma mesleki rehberlik

• ÖSYS tanıtım ve tercih çalışmaları

• Bireysel ve grup motivasyon çalışmaları

• Verimli çalışma ve öğrenme teknikleri

• Test teknikleri ve sınav taktikleri

• Stres ve kaygı giderme i

• Aile rehberliği

KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
© 2016 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.