Eğitim Sistemimiz

Kurumumuzda "Tam Öğrenme Modeli ve Başarı Takip Sistemi" uygulanmaktadır.

Eğitim, sevgi ve disiplinle yapılan bir süreçtir. Bilim, sanat, spor, eğitim gibi insan etkinliklerinin tümünde disiplin ile başarı sağlanır.

Disiplin, eğitim ve öğretimin sistemli bir şekilde programlanması ve bütüncül bir başarı takip sistemi ile yürütülmesi sağlanır.

Tam öğrenme ve başarının ön koşulu; dersi derste öğrenmek, aynı gün konu tekrarı ve soru çözümleriyle konuları pekiştirmektir. Bilgi, derse katılım ve günlük tekrarla kavranır, düşünce ile yorumlanır, uygulama ile pekiştirilir.

Başarı Takip Sistemi; devam takip sistemi, ders-etüt takip sistemi, ödev takip sistemi, sınav sonuçları ve hedef takip sistemi olarak bir bütündür.

• Devam Takip Sistemi

Tam öğrenme ve başarı için derslere, etütlere ve sınavlara tam katılım zorunludur. Derse gelmeyen öğrencinin velisi ilk ders sonunda aranır, devamsızlığı tüm gün süren öğrencinin velisi mesajla bilgilendirilir.

• Ders ve Etüt Takip Sistemi

Konular pekiştirmeli ders-etüt-ödev sistemiyle sınıf ortamında öğrenilerek tam öğrenme gerçekleştirilir. Dersler; anlatım, açıklama, örnekleme yöntemiyle işlenir; konu kavrama testiyle pekiştirilerek öğretim ve öğrenim süreci birleştirilir. Tekrar dersleri ve etütlerde konuların pekiştirilmesine yönelik olarak anlaşılamayan konuların tekrarı ve soru çözümü yapılır.

• Sınav Sonuçları ve Hedef Takip Sistemi

• Başarı takibi için her öğrenciye özel KARİYER HEDEFİ belirlenir.

• Kariyer hedefine uygun TEST HEDEFLERİ belirlenir.

• Her sınav öncesi her ders için net SORU HEDEFİ belirlenir.

• Her sınav sonunda hedefe ulaşılamayan ders konuları için takviye dersleri ve ödev etütleri verilir.

Başarının göstergesi sınavlardır. Çalışmaların sınavlara yansıması için sınav eğitimi gerekir. Öğrencinin sınav tutum ve davranışları izlenerek onlara sınav taktikleri, test çözme teknikleri, sınav kaygısı ve stresle başa çıkma ve gevşeme teknikleri konularında eğitsel rehberlik yapılır.

KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
© 2016 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.